Jeśli szukasz pomocy w zakresie:

delegowania pracowników UE/EOG
lub do krajów pozaeuropejskich,
legalizacji pobytu oraz pracy cudzoziemców
w Polsce,
międzynarodowej współpracy gospodarczej
przedsiębiorstw

To zapewnimy Ci profesjonalne wsparcie dotyczące:

  • analizy i przygotowania modelu transgranicznego świadczenia usług w wybranej destynacji,
  • oceny warunków pracy i wynagrodzenia pracowników delegowanych za granicę,
  • zobowiązań w zakresie należności podatkowych oraz ubezpieczenia społecznego,
  • audytu legalności pracy oraz pobytu cudzoziemców w Polsce,
  • rozliczeń podatkowych oraz ubezpieczenia społecznego cudzoziemców,
  • współpracy z agencjami pracy tymczasowej,
  • przygotowania oraz analizy umów współpracy międzynarodowej B2B.
Hello

Łukasz Żak. właściciel

www.zakoffice.pl \ NIP: 612 158 04 59

NIP: 612 158 04 59