Pakiet mobilności a kwestia podróży służbowej – stan prawny od lutego 2022 r.

truck-vehicle-with-trailers-background

W praktyce branży transportowej w odniesieniu do wyjazdów zagranicznych stosowano do tej pory pojęcie podróży służbowej, jednakże po zmianach w lutym tego roku zastosowanie przepisów  regulujących podróżą służbową jest możliwe wyłącznie w przewozach krajowych. Zastosowanie przepisów dotyczących podróży służbowej można stosować już tylko do zadania służbowego wykonywanego w ramach krajowych przewozów drogowych. Oznacza to, że […]