26 lutego 2017

Doradztwo

Firma Żak Legal Support Office świadczy usługi doradcze w zakresie:

Delegowania pracowników w ramach świadczenia usług do Austrii, Belgii, Czech, Danii, Holandii, Finlandii, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Szwajcarii oraz Włoch:
 • procedury administracyjne
 • kwalifikacje zawodowe
 • koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego (A1)
 • transgraniczne aspekty podatkowe (wynagrodzenie, zyski zakładu)
 • warunki pracy i płacy
 • szczegółowe wymagania dla poszczególnych branż (m.in. budowlanej, pracy tymczasowej, transportowej)
Prawa pracy:
 • nawiązanie i rozwiązanie stosunku pracy
 • dokumentacja pracownicza
 • czas pracy
 • urlopy pracownicze
 • dyskryminacja, molestowanie, mobbing
 • kwalifikacje pracownicze
 • kontrola PIP
 • zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych
Rozwoju przedsiębiorstwa:
 • budowanie strategii rozwoju firmy na rynku krajowym i zagranicznym
 • analizy rynkowe
 • certyfikacja i wymagania jakościowe dla produktów i usług w obrocie krajowym i zagranicznym