Żak legal Support office

Oferta

Go to Doradztwo

Doradztwo

Świadczymy usługi doradcze w zakresie:
– delegowania pracowników w ramach świadczenia usług za granicą i realizacji kontraktów zagranicznych,
– prawa pracy,
– rozwoju przedsiębiorstwa na rynku krajowym i zagranicznym.

Go to Szkolenia

Szkolenia

Szkolimy w zakresie:
– delegowania pracowników w ramach transgranicznego świadczenia usług,
– koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz transgranicznych aspektów podatkowych,
– prawa pracy i prawa cywilnego,
– budowania strategii rozwoju firmy.

Kooperacja

Firma Żak Legal Support Office oferuje możliwość nawiązania współpracy z partnerami handlowymi z kraju i zagranicy.

O mnie

Prawnik, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z transgranicznym świadczeniem usług i delegowaniem pracowników oraz procedurach zatrudniania cudzoziemców i prawa pracy. W ramach specjalizacji świadczy usługi doradcze oraz szkoleniowe. Aktywnie działa na polu międzynarodowej współpracy gospodarczej łącząc działalność firm polskich, niemieckich oraz skandynawskich. W tym zakresie na co dzień współpracuje ze swoimi parterami z Berlina oraz Turku (Finlandia). Przygotowuje opracowania rynkowe oraz strategie eksportowe dla firm. W ciągu ostatniej dekady przeprowadził ponad 200 szkoleń poświęconych transgranicznemu świadczeniu usług i delegowaniu pracowników do takich krajów jak Niemcy, Austria, Szwajcaria, Dania, Holandia, Szwecja, Norwegia, Irlandia, Wielka Brytania, Estonia, Finlandia oraz Czechy i Słowacja. Uczestniczy w inicjatywach dotyczących swobodzie świadczenia usług w obszarze UE. W latach 2008 -2016 W ramach projektu Komisji Europejskiej Enterprise Europe Network, członek grupy sektorowej Services & Retail, w której współpracował z zagranicznymi partnerami w zakresie międzynarodowego rozwoju współpracy przedsiębiorstw na płaszczyźnie wymiany handlowej i usługowej. W okresie od 01.06.2017 do 31.12.2017 członek zespołu powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa do Zespołu pracującego przy pilotażowym projekcie związanym z działaniem polskich firmy budowlanych na szwedzkim rynku budownictwa mieszkaniowego. Prowadzi również szkolenia i doradztwo w tematyce zatrudniania cudzoziemców (m.in. obywateli Ukrainy czy Białorusi) , w tym zakresie współpracuje z wyspecjalizowanymi agencjami pracy działającymi w Polsce i za granicą. Ekspert ds. współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego. Od sierpnia 2016 roku jest również ekspertem w ramach Inicjatywy Lubuska Akademia Rozwoju. Na co dzień w swej pracy współpracuje z przedsiębiorcami i organizacjami z kraju i zagranicy Doradzał kilkudziesięciu firmom z sektora budowlanego, stoczniowego, przemysłowego czy handlowego, skutecznie wspierając ich działalność na rynkach zagranicznych m.in. w takich krajach jak Niemcy, Dania, Austria, Szwajcaria, Holandia, Wielka Brytania, Szwecja czy Norwegia. Autor licznych opracowań i szkoleń poświęconych transgranicznemu świadczeniu usług, prawu pracy, działalności eksportowej oraz delegowaniu pracowników. Realizował szkolenia dla przedsiębiorców, organizacji otoczenia biznesu oraz podmiotów administracji publicznej m.in. Warmińsko - Mazurska Agencji Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Staropolskiej Izby Przemysłowo Handlowej, Funduszu Górnośląskiego, Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Gryfinie, Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego, Fundacji Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Agencji Rozwoju Regionalnego w Koninie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Gminy Miasto Szczecin, Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie, Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim, Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, Fundacji, a także uczelni wyższych m.in. Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Partnerzy

Kancelaria Jakubowski Niecko Kancelaria Radcy Prawnego i Adwokata Spółka komandytowa

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

Zachodniopomorski Klaster Morski

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan

Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

Kontakt

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Łukasz Żak Żak Legal Support Office. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu wykonania usługi zgodnie z Polityką Prywatności, którą znajdą Państwo w menu głównym.